Martinus Josephus Gerardus van Herpen

's-Hertogenbosch 21 juni 1944 - 's-Hertogenbosch 27 oktober 1944 (4 maanden)

Archief
Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Martinus Josephus Gerardus van Herpen

Vughterstraat 15
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot