afb.

Huberdina (Dien) van Hemert

Engelen 15 juni 1911 - Engelen 3 november 1944 (33)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Hubertina van Hemert

17
A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 17
Literatuur en bronnenpublicaties

Wilton Desmense, Engelen tussen bevrijding en vrijheid (2020) 13

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404

A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 4, 17

A. Verlaat, Engelen in oorlogstijd 1940-1945 (1995) 26, 27

n: vermelding in een voetnoot