afb.

Else Heitner

Berlijn 6 januari 1896 - Auschwitz 3 september 1942 (46)

Genealogie
Laatste woonadres

Eerste Kasterenstraat 4

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen, 6 mei 2021
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 2 november 1950, no. 214 | 3
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 227

n: vermelding in een voetnoot