afb.

Wilhelmus (Wim) van der Heijden

Rosmalen 14 juli 1927 - Keboemen 19 januari 1949 (21)

Genealogie
Militair

Koninklijke Landmacht

  • Soldaat Regiment Infanterie
  • SLD. 2-4-II RI KL.
Oorlogsslachtoffer

49. Wilhelmus (Wim) van der Heijden

123
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 123
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 13, 122-124

n: vermelding in een voetnoot