afb.

Sara Hendrina van der Heijden

Amsterdam 17 augustus 1933 - Auschwitz 26 oktober 1942 (9)

Genealogie
Laatste woonadres

Van der Does de Willeboissingel 28

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen 10 april 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

n: vermelding in een voetnoot