afb.

Sara Hendrina van der Heijden

's-Hertogenbosch 25 januari 1884 - Sobibor 14 mei 1943 (59)

Genealogie
Laatste woonadres

Achter het Stadhuis 10 (Joods rusthuis)

  • Oktober 1941
  • Geen struikelsteen
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 1 december 1949, no. 235 | 3
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

n: vermelding in een voetnoot