afb.

Max Louis van der Heijden

's-Hertogenbosch 12 september 1909 - Auschwitz 31 januari 1944 (34)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Max Louis van der Heijden

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 248

n: vermelding in een voetnoot