Franciscus Adrianus (Fransje) van der Heijden

's-Hertogenbosch 29 juli 1941 - 's-Hertogenbosch 17 februari 1945 (3)

Genealogie
Levensloop

Franciscus Adrianus van der Heijden

Laatste adres: Populierenstraat 17
Maatschappelijk beroep:
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot