afb.

Abraham Louis Henri (Bob) van der Heijden

's-Hertogenbosch 15 maart 1920 - Auschwitz 19 februari 1943 (22)

Genealogie
Laatste woonadres

Oranje Nassaulaan 4

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen oktober 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 31, 32

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 248

n: vermelding in een voetnoot