afb.

Erna Rosetta Heertjes

's-Hertogenbosch 13 september 1913 - Auschwitz 23 januari 1945 (31)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Erna Rosetta Heertjes

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 248

n: vermelding in een voetnoot