afb.

Franciscus Henricus Martinus (Frans) Heeren

's-Hertogenbosch 23 januari 1931 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (13)

Genealogie
Levensloop

Franciscus Henricus Martinus Heeren

Laatste adres: Graafscheweg 100
Maatschappelijk beroep: geen
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 53

n: vermelding in een voetnoot