afb. Fotopersbureau Het Zuiden, oktober 1944

Josephus Henricus Maria Godefridus (Sjef) van Grinsven

's-Hertogenbosch 28 maart 1921 - 's-Hertogenbosch 24 oktober 1944 (23)

Twee kransen voor de op de foto herkenbare oorlogsslachtoffers Jozeph Grinsven "van je verloofde", en Piet Grinsven van het bedrijf waar hij werkte. Tijdelijke graven op het Duhamelplein (later Kapelaan Koopmansplein).
Genealogie
Levensloop

Josephus Henricus Maria Godefridus van Grinsven

Laatste adres: Muntelbolwerk 11
Maatschappelijk beroep: kleermaker
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

Rien van Hooren, 'De baretten van de Engelsen waren net pannenkoeken' in: De Muntel II (2004) 55

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot