Wilhelmus Johannes de Graaf

's-Hertogenbosch 18 maart 1915 - 's-Hertogenbosch 29 september 1944

Genealogie
Levensloop

Wilhelmus Johannes de Graaf

Laatste adres: Von Rheinhabenstraat 17
Maatschappelijk beroep: A.T.O.
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot