afb.

Jacques Gotlieb

Grave 1 mei 1897 - Bobrek 5 mei 1943 (46)

Genealogie
Laatste woonadres

Willem van Oranjelaan 26

  • Mei 1940
  • Struikelsteen oktober 2020
Levensloop

Jacques Gotlieb

Laatste adres: Willem van Oranjelaan 26
Maatschappelijk beroep: textiel agent
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot