Arnoldus Wilhelmus Maria (Arnold) van Gent

's-Hertogenbosch 1 januari 1911 - 's-Hertogenbosch 29 september 1944 (33)

Genealogie
Levensloop

Arnold van Gent

Laatste adres: Bethaniestraat 43
Maatschappelijk beroep: ambtenaar secretarie
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot