Hendrikus Gijsbertus Maria (Henkie) van Geene

's-Hertogenbosch 1 december 1933 - 's-Hertogenbosch 23 oktober 1944 (10)

Genealogie
Levensloop

Hendrikus Gijsbertus Maria van Geene

Laatste adres: Gelderschedam 48
Maatschappelijk beroep: geen
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
In den nacht van 23 op 24 october gedood door granaatvuur bij de beschieting der stad.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

Rien van Hooren, 'De baretten van de Engelsen waren net pannenkoeken' in: De Muntel II (2004) 55

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 47

n: vermelding in een voetnoot