afb.

Max Frankenthal

Schwanfeld 1 december 1886 - Uelzen 13 april 1945 (58)

Genealogie
Laatste woonadres

Kempenlandstraat 2

  • December 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 390-391

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 228

n: vermelding in een voetnoot