afb.

Henri Frank

Breda 2 augustus 1878 - Sobibor 14 mei 1943 (64)

Genealogie
Laatste woonadres

Kalverstraat 46

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 29 september 1949, no. 190 | 5
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 390-391

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 225, 250

n: vermelding in een voetnoot