afb.

Albert Davy Fieijra

's-Hertogenbosch 13 juni 1926 - Auschwitz 31 maart 1944 (17)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Albert Davy Fieijra

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 247

n: vermelding in een voetnoot