afb.

Gijsbertus Leonardus van Elten

's-Hertogenbosch 1 maart 1929 - 's-Hertogenbosch 25 oktober 1944 (15)

Genealogie
Levensloop

Gijsbertus Leonardus van Elten

Laatste adres: Pelikaanstraat 4
Maatschappelijk beroep: typograaf
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Afbeeldingen
  • 20 april 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 53

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 44, 45, 47

n: vermelding in een voetnoot