afb.

David Elias

Altona 4 september 1871 - Sobibor 16 april 1943 (71)

Genealogie
Laatste woonadres

Verwersstraat 28

  • November 1940
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 15 september 1949, no. 180 | 3
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 226-227

n: vermelding in een voetnoot