Johannes Petrus Eekels

Vught 6 juni 1909 - 's-Hertogenbosch 25 oktober 1944 (35)

Archief
Genealogie
Levensloop

Johannes Petrus Eekels

Laatste adres: Wilgenstraat 11
Maatschappelijk beroep: verwarmingsmonteur
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Oorlogsslachtoffer

Johannes Petrus Eekels

Wilgenstraat 11
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot