afb.

Antonius (Antoon) van der Donk

Rosmalen 30 november 1934 - 's-Hertogenbosch 21 mei 1945 (10)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

46. Antonius (Antoon) van der Donk

113
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 113-114
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 13, 112-114

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 173

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot