Cornelis Johannes (Kees) Dijkshoorn

's-Hertogenbosch 29 mei 1891 - Nuland 12 oktober 1944 (53)

Genealogie
Spoorzoeker

Wel gestorven, niet vergeten

Cornelis Johannes Dijkshoorn (29 mei 1891 - 12 oktober 1944)

26
27
28
29
Noten
1.Perry de Wit, 'Nuland, mobilisatie-oorlog-bevrijding 1939-1945' in: Spoorzoeker 3/4 (1994) 54.
2.Peter Roach, The 8.15 to War; The mernoirs of a Desert Rat: El Alemein, Wadi Halfa, Tunis, Salerno, Garligliano and Holland (London 1984) 193-169.
Gert-Jan van Zoggel, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 3 (2002) 29
Literatuur en bronnenpublicaties

Gert-Jan van Zoggel, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 3 (2002) 26-29

n: vermelding in een voetnoot