afb.

Elisabeth van Dijk

Schijndel 21 januari 1886 - Auschwitz 3 september 1942 (56)

Genealogie
Laatste woonadres

Waterstraat 21

  • Datum onbekend
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 2 november 1950, no. 214 | 2
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 390-391

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 246, 247

n: vermelding in een voetnoot