afb.

Samuel Albert Diependaal

's-Hertogenbosch 3 augustus 1926 - Auschwitz 28 februari 1943 (16)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Samuel Albert Diependaal

Struikelstenen: Oss, Floraliastraat 65
Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 246

n: vermelding in een voetnoot