afb.

Gaston Léon Diependaal

's-Hertogenbosch 6 maart 1905 - Sobibor 11 juni 1943 (38)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Gaston Léon Diependaal

Struikelstenen: Oss, Walstraat 30
Verder geen gegevens beschikbaar.
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 10 november 1949, no. 220 | 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 246

n: vermelding in een voetnoot