afb.

Rolf Dieter Dessauer

Hannover 9 november 1927 - Sobibor 23 juli 1943 (15)

Genealogie
Laatste woonadres

Koningsweg 49

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen oktober 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 390-391

n: vermelding in een voetnoot