afb.

Helga Dessauer

Hannover 27 juli 1930 - Sobibor 23 juli 1943 (12)

Genealogie
Laatste woonadres

Koningsweg 49

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen oktober 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 390-391

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 225-226

n: vermelding in een voetnoot