afb.

Henricus Martinus (Henk) den Dekker

Rosmalen 15 juni 1934 - Rosmalen 27 maart 1945 (10)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

35. Henricus Martinus (Henk) den Dekker

97
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 97
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 12, 96-97

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 174

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot