afb.

Mecheliena Johanna (Lien) Creij

Rosmalen 18 juni 1926 - Rosmalen 24 oktober 1944 (18)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

28. Mecheliena Johanna (Lien) Creij

79
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 79-80
Afbeeldingen
  • 24 oktober 1944
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 12, 78-80

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 174

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot