Andreas Gerardus Cornelis de Bruijn

's-Hertogenbosch 13 september 1915 - 's-Hertogenbosch 29 september 1944 (29)

Genealogie
Levensloop

Andreas Gerardus Cornelis de Bruijn

Laatste adres: Lijsterbesstraat 10
Maatschappelijk beroep: stoker
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 380-381

n: vermelding in een voetnoot