afb.

Wilhelmus Antonius (Wim) Brioul

's-Hertogenbosch 8 januari 1917 - Birma 8 januari 1944 (26)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

4. Wilhelmus Antonius (Wim) Brioul

24
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 24
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 23-25

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot