afb.

Irma Marie Thérèse (Irma) Bosman

Maastricht 4 juli 1926 - Eindhoven 29 oktober 1944 (18)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

31. Irma Marie Thérèse (Irma) Bosman

87
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 87-88
Literatuur en bronnenpublicaties

Harry Coppens, 'Oorlog en bevrijding Coudewater' in: Rosmalla 2 (2008) 28-29

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 12, 87-89

Emma Frickel, 'De verpleging had maar een zorg: in leven blijven om patienten te kunnen verzorgen' in: 35 jaren later : Herinnering aan de oorlog en de bevrijding van Coudewater (1980) 31

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot