afb.

Franciscus Augustinus ten Bosch

Rotterdam 16 maart 1866 - Engelen 28 oktober 1944 (78)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Franciscus ten Bosch

11
A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Wilton Desmense, Engelen tussen bevrijding en vrijheid (2020) 13

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404

A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 4, 11

A. Verlaat, Engelen in oorlogstijd 1940-1945 (1995) 25

n: vermelding in een voetnoot