afb.

Hendrik ter Borg

Hennaarderadeel 27 februari 1884 - 's-Hertogenbosch 27 oktober 1944 (60)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Hendrik ter Borg

Havenstraat 16
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
1947

De gevallenen bij de Nederlandsche Spoorwegen X

H. TERBORG, ladingmeester, geboren 27 februari 1884 te Honnaarderadeel; overleden door oorlogsgeweld 27 october 1944.
Spoor- en Tramwegen 6 (1947) 96
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 380-381

Spoor- en Tramwegen 6 (1947) 96

n: vermelding in een voetnoot