Johanna van den Boogaard

Heeswijk 21 juli 1878 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (66)

Archief
Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Johanna van den Boogaard

  • Berlicum C 44
  • Begraafplaats Berlicum (graf geruimd)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 380-381

n: vermelding in een voetnoot