afb.

Veronika Greta Sebilla Boers

's-Hertogenbosch 7 maart 1908 - Bergen-Belsen 7 februari 1945 (36)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Veronika Greta Sebilla Boers

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 245

n: vermelding in een voetnoot