Helena Maria de Boer

's-Hertogenbosch 28 november 1935 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (8)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Helena Maria de Boer

Elzenstraat 7
Begraafplaats Orthen, mogelijk op de Calvarieberg (geruimd)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 380-381

n: vermelding in een voetnoot