afb.

Michel Meijer van Blijdenstijn

's-Hertogenbosch 4 april 1926 - Sobibor 4 april 1943 (16)

Genealogie
Laatste woonadres

Kolperstraat 8

  • Mei 1940
  • Struikelsteen, 6 mei 2012
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 390-391

n: vermelding in een voetnoot