afb.

Andrea Bijdam

Rotterdam 3 april 1926 - Engelen 29 oktober 1944 (17)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Zuster Elza Bijdam

19
A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 19
Literatuur en bronnenpublicaties

Wilton Desmense, Engelen tussen bevrijding en vrijheid (2020) 13

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404

Kees van Oord, Engelen en Bokhoven bevrijd (2019) 8

A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 19

A. Verlaat, Engelen in oorlogstijd 1940-1945 (1995) 26

n: vermelding in een voetnoot