Johannes Cornelis Antonius (Jan) Besselaar

Rotterdam 19 februari 1914 - 's-Hertogenbosch 26 oktober 1944 (30)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Johannes Cornelis Antonius Besselaar

Jan de la Barlaan 17
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 380-381

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 46, 47

n: vermelding in een voetnoot