Henrica van den Berk

Vught 30 november 1917 - 's-Hertogenbosch 2 november 1944 (26)

Adressen
Adres
Datum
Opmerking
Vught, C 156
1917, 30 november
Geboorte
Sint-Michielsgestel C 111
1933, 10 augustus
Bevolkingstregister
Vugh, Putstraat 6
1934, 19 november
Bevolkingstregister
Vught, Helvoirtscheweg C 24
1944
Laatste bekende adres
Archief
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 380-381

n: vermelding in een voetnoot