Martina (Tineke) van Bakel

Nuland 10 november 1922 - Nuland 11 mei 1940 (17)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Martina van Bakel

Lid der Congregatie van O.L. Vrouw.
Geen verdere gegevens beschikbaar.
Bidprentje