Hendrikus (Hein) van Bakel

Nuland 2 september 1926 - 's-Hertogenbosch 14 november 1944 (18)

Archief
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 380-381

n: vermelding in een voetnoot