Tauxen of heffing op huis/kamerhuur 1790-1801

Al begin zestiende eeuw werd in het kader van directe belastingen een heffing ingesteld op huishuren; zie Schuttelaars (1998). Voorzover doorgevoerd, is deze kennelijk niet frequent toegepast en weer afgeschaft.
Invoering in het midden van de achttiende eeuw, wellicht 1743 om precies te zijn, in de hiernavolgende vorm van 'tauxen' hangt wel samen met de afschaffing van de inkwartieringsplicht bij burgers, toen het garnizoen in kazernes werd ondergebracht.
Leggers van de belastingen op huishuur en op beambten op kamers en neringdoende personen, aangetekend per wijk, huisnummer, eigenaar, bewoner of inwonende beambte.

OSA 2799 (8 delen)

A 1-560
B 1-256
C 1-443
D 1-627
E 1-499
F 1-341
H 1-361
I 1-270

Ontbreekt wijk G


Jozef Hoekx en Valentijn Paquay
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810
A (2004) 383

Erfgoed 's-Hertogenbosch