Vugterendijk I 186

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Henselmans, de hr.
17901795Bewoner
Costers, Matt.
spek winkeltje
f 40-.-.
17961801Bewoner
Lang, L. de
f 46-.-.