Vugterendijk I 104

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Berkel, dhr. van
17901801Bewoner
N.N.
militair
f 70-.-.