Vugterendijk I 046

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901792Bewoner
Wiel, Jacob van de
arbeider
f 50-.-.
17931801Bewoner
Hamers, de wed.
doet niets