Vugterendijk I 030

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Hanswijk, heer van
17901796Bewoner
Blanket, dhr. W.
suiker raffinaarderijen
f 300-.-.
Dese extra vervalt de Raffinaderij staat sedert lange stil
17971801Bewoner
Doorn, van
f 140-.-.
Van Doorn met november f 140-.-.